code

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

De kandidaatreis staat centraal in alles wat Adver-Online doet

De kandidaat heeft in de huidige arbeidsmarkt de macht in handen. Niet voor niets wordt een goede arbeidsmarkcommunicatiestrategie bepaald door vraag in plaats van aanbod. Daarom wordt de kandidaatreis veelal als uitgangspunt genomen. Zo ook bij Adver-Online.

Wat is een kandidaatreis? De kandidaatreis, afgeleid van de customer journey, zet een kandidaat centraal en kijkt naar de verschillende stappen die een kandidaat aflegt in een sollicitatieproces. Vanaf het moment dat een kandidaat zich laat inspireren en overgaat tot oriënteren tot aan een daadwerkelijke sollicitatie, gesprek en aanname.

Hoe de reis ook verloopt, de kandidaat heeft een aantal contactmomenten met uw organisatie. Deze contactmomenten worden ook wel touchpoints genoemd. Bij iedere touchpoint beslist een kandidaat of de reis wordt vervolgd of afgebroken. Het doel van de kandidaatreis is zo min mogelijk kandidaten verliezen tijdens deze contactmomenten.

Hoe strakker u de reis aan de achterkant kunt regiseren, hoe kleiner de kans dat u tussendoor afhakers heeft of dat u mensen moet afwijzen omdat ze niet binnen uw doelgroep passen.

Hoe onderscheiden kandidaten zich ten opzichte van de kandidaatreis?

Om een kandidaatreis goed te kunnen schetsen is kennis van uw kandidaten nodig. Zo is het goed om te weten dat kandidaten in drie groepen te verdelen zijn namelijk actief werkzoekenden, een groep die niet op zoek is naar werk en mensen die latent op zoek zijn. Deze groep kenmerkt zich door niet op zoek te zijn, maar wel open te staan voor een nieuwe uitdaging.

Waarom is dit onderscheid zo belangrijk? Omdat iedere groep een eigen vorm van communicatie kent. En niet verrassend; deze communicatie stemt u vervolgens af op de verschillende touchpoints binnen de kandidaatreis. Daarbij verschilt de ‘tone’ per kanaal, doelstelling en doelgroep. De voice, oftewel de stem die kenmerkend is voor uw organisatie, vraagt wel op consistentie. Zo leidt een structurele zichtbaarheid met de juiste ‘tone-of-voice’ tot niet alleen meer maar ook betere kandidaten.

Het raken van de juiste snaar, in de juiste fase van de kandidaatreis

De kandidaatreis kent twee categoriën; recruitment marketing en recruiting, beide onderverdeeld in fases. Adver-Online biedt ondersteuning bij de eerste categorie, waarbij het draait om het in contact komen, begeleiden van en aanzetten tot solliciteren en natuurlijk de daadwerkelijke sollicitatie. Deze fases zijn gebasseerd op het welbekende AIDA model wat beschrijft welke stappen moeten worden gezet om de doelgroep aan te zetten tot een actie.

De letters van het AIDA model staan voor Attention, Interest, Desire en Action. Voor de kandidaatreis zijn deze omgebouwt naar Awareness, Consideration, Decision en Application.

Fases kandidaatreis: awareness, consideration, decision en application.

Awareness-fase
In deze eerste fase komt de kandidaat in aanraking met de vacature. Houdt er rekening mee dat actief werkzoekenden zich oriënteren op meerdere organisaties, waardoor u niet als enige werkgever in beeld bent. Voor alle groepen geldt dat in deze fase van de reis de communicatie er vooral op gericht moet zijn om de kandidaat een authentiek beeld te geven van uw organisatie. De kandidaat weet namelijk nog weinig van u als werkgever.

Consideration-fase
In deze tweede fase heeft de kandidaat de vacature voor het eerst gezien en overweegt hij/zij om wel of niet te solliciteren. Dit doet de kandidaat door op zoek te gaan naar meer informatie over uw organisatie en de functie. Denk daarbij aan salaris, inhoudelijk werk en organisatiecultuur. Het maken van onderscheid ten opzichte van andere werkgevers speelt een belangrijke rol in deze communicatie.

Decision-fase
De kandidaat komt in de laatste fase tot een beslissing om over te gaan tot solliciteren. Het doel in deze fase van de reis is zorgen voor een positieve ervaring bij de kandidaat.

Hoe vertaalt het model voor de kandidaatreis zich naar de praktijk?

Leuk natuurlijk zo’n model voor de kandidaatreis, maar hoe past u dit nu eigenlijk toe in de praktijk en welke middelen zet u daarbij in? Uit onze ervaring blijkt dat de gecombineerde inzet van mediakanalen zoals generieke websites, niche websites, social media recruitment en Google recruitment de sleutel tot succes is. Waarom?

  • U creëert online zichtbaarheid onder relevante doelgroepen.
  • U bereikt zowel actieve als latente kandidaten.
  • U benut de gelegenheid dat kandidaten gemiddeld 7-10 contactmomenten nodig hebben voordat zij over gaan tot solliciteren.
  • U richt uw recruitmentbudget efficiënt aan.

Heeft u hulp nodig bij het effectief inrichten van de kandidaatreis, het selecteren van mediakanalen die daarbij aansluiten en het bepalen van de juiste boodschap? Wij helpen u een succesvolle vertaalslag te maken voor uw organisatie.

Ontdek de mogelijkheden van online recruitment marketing!

Share This

Share This

Share this post with your friends!