Verwerking Kandidaatgegevens

Verwerking Kandidaatgegevens

U heeft ons verzocht de reacties van kandidaten op uw vacature per email aan u te verstrekken. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij als Verwerker van deze kandidaatgegevens en u als Verwerkingsverantwoordelijke verplicht om deze gegevens op een veilige manier te verwerken. Veel van onze klanten maken daarom gebruik van ons Recruitmentsysteem HROffice om kandidaatgegevens te verzamelen en te verwerken.

Wij als Adver-Online geven er dan ook geen voorkeur aan om kandidaatgegevens via een open verbinding -email- te verzenden.

Graag ontvangen wij van u als Verwerkingsverantwoordelijke toestemming om de kandidaatgegevens per email te verzenden en uw bevestiging dat u Adver-Online vrijwaart van elke claim van derden, waaronder boetes van toezichthouders, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het verzenden van deze kandidaatgegevens per email.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over het gebruik van HROffice Recruitment dan horen wij graag van u.
Een bevestiging voor het toezenden per email van kandidaatgegevens onder de voorwaarden als hierboven benoemd, zie ik van u tegemoet.